To będzie piękne osiedle. Taki wniosek bezwiednie i wprost nasuwa się po rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej wielorodzinnej „OZON” na Górce Narodowej w Krakowie. Nie po raz pierwszy sprawdziła się formuła wyłonienia projektu inwestycji spółki Megapolis w drodze konkursu.

Konkurs ponownie przeprowadził krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. W zgodnej opinii jurorów poziom prac był bardzo wysoki i wszystkie trzy dopuszczone do jego drugiego etapu projekty zasłużyły na uznanie. Jednakowoż jurorzy byli zgodni także w werdykcie – bo tak zdecydowanie wyróżniało się opracowanie autorstwa K. Ingarden, J. Ewy Architekci sp. z o.o. i ta pracownia obok pierwszej nagrody zdobyła zaproszenie do współpracy realizacyjnej.

W uzasadnieniu sąd konkursowy wysoko ocenił spokojny i czytelny układ urbanistyczny, który daje nadzieję na zapoczątkowanie tworzenia uporządkowanej struktury przestrzennej w tej części miasta. W naturalny sposób wykorzystano walory krajobrazowe miejsca oraz ułożenie budynków w odniesieniu do stron świata. Przestrzenie tworzące się między budynkami pozostały wolne od komunikacji samochodowej, dając miejsce krajobrazowo ukształtowanej zieleni i ciągom pieszym. Poszczególnym fragmentom osiedla przypisano różne funkcje rekreacyjne w sposób podporządkowany hierarchii „od przestrzeni publicznej do prywatnej”. Budynki zostały ukształtowane w taki sposób, aby poprzez uskoki na elewacjach zapewnić wszystkim mieszkaniom jak najlepszy widok na południe. Taki zabieg, dodatkowo wzbogacony rytmicznie rozmieszczonymi balkonami, pozwolił na stworzenie bardzo oryginalnej formy budynku mieszkalnego, odbiegającej znacznie od stereotypu bloku. Ponadto oszczędny detal i ograniczona ilość użytych materiałów nadaje architekturze elegancji – czytamy w protokole konkursu.

„Połączenie w zwycięskiej pracy wszystkich tych elementów czyni ją projektem o najwyższych walorach architektonicznych, co bez wątpienia przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców, a takie były nasze najważniejsze założenia” – mówi z wyraźną satysfakcją Adam Pietkiewicz, wiceprezes zarządu spółki Ozon Megapolis, na której zlecenie był zorganizowany konkurs.

Urbanistyczna zmiana Górki Narodowej w Krakowie rozpocznie się latem 2018 roku na kiedy zaplanowane jest wbicie pierwszej łopaty. Docelowo, swoje miejsce w Krakowie znajdzie na osiedlu OZON około cztery tysiące mieszkańców.

OZONOZON